Pod značkou WEBMARK jsem v letech
2005–2007 vytvořil na volné noze
několik webových prezentací.

Od roku 2007 se podílím na větších
projektech ve FG Forrest, od roku 2016 v H1.cz.

Můj profesní profil najdete na LinkedIn,
občasné zápisky nejen o webových technologiích
na blogu.

Miroslav Pecka